ГЛОСАРІЙ ВИСТАВКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
GLOSSARY OF EXHIBITION TERMINOLOGY

Агент [англ. agent] - юридична чи фізична особа, яка на основі договору-доручення з організатором (розпорядником) виставки та за комісійну винагороду бере на себе зобов'язання з комплектації виставки учасниками або інші обов'язки.
Ай-стoппер [англ. eye-stopper] - будь-який об'єкт, предмет, елемент оформлення, що використовується для привернення уваги до стенду.
Акредитація [англ. accreditation] - процедура визнання повноважень журналістів на час виставкових заходів.
Виставка (ярмарок) з міжнародною участю [англ. exhibition (fair) with international participation] - виставка (ярмарок), у якій, окрім вітчизняних підприємств, беруть участь іноземні підприємства.
Виставка (ярмарок) міжнародна [англ. international exhibition (fair)] - виставка (ярмарок), у якій не менше, ніж 20% експонентів або 4% відвідувачів, або 20% площі експозиції є іноземними (міжнародні нормативи станом на червень 2005 року).
Виставка (ярмарок) національна [англ. national exhibition (fair)] - виставка (ярмарок), у якій беруть участь підприємства лише однієї країни.
Виставка (ярмарок) регіональна [англ. regional exhibition (fair)] - виставка (ярмарок), у якій беруть участь підприємства регіонального ринку.
Виставка (ярмарок) спеціалізована [англ. specialized exhibition (fair)] - виставка (ярмарок), на якій демонструються експонати одного напряму або галузі.
Виставка (ярмарок) традиційна [англ. established (long-running) exhibition (fair)] - виставка (ярмарок), яка проводиться не менше двох разів певним організатором у сталий термін з визначеною періодичністю.
Виставка (ярмарок) універсальна (багатогалузева) [англ. general (multibranch, wide-ranging) exhibition (fair)] - виставка (ярмарок), на якій демонструються експонати двох і більше напрямків чи галузей.
Виставка [англ. exhibition, trade fair, trade show] - короткочасний періодичний захід, в рамках якого учасники пропонують товари (послуги) однієї або декількох галузей та інформують споживачів про своє підприємство та продукцію. Виставки спрямовані у більшій мірі на демонстрацію товарів, робіт та послуг, їх рекламу, розширення збуту, ніж на безпосередню торгівлю.
Виставка промислова [англ. trade exhibition, trade fair, trade show, b2b (business to business) exhibition] - виставка, на якій представлені промислові товари, роботи та послуги, споживачами яких є підприємства (юридичні особи).
Виставка споживча [англ. consumer exhibition, consumer fair, public show, b2c (business to consumer) exhibition] - виставка, на якій представлені товари масового вжитку, споживачами яких є приватні особи.
Відвідувач виставки [англ. visitor, attendee] - особа, яка відвідує виставку протягом її роботи.
Демонтаж [англ. dismantling, disassembling] - розбирання виставкового стенду після завершення виставки (ярмарку).
Директор виставки [англ. exhibition director, exhibition manager] - фізична особа, яка на основі статуту чи доручення організатора (розпорядника) виставки представляє його у взаємовідносинах з іншими суб'єктами виставково-ярмаркової діяльності.
Експедитор [англ. forwarder] - підприємство, яке забезпечує доставку та митне оформлення експонатів.
Експозиція [англ. exposition, display] - систематизоване розміщення експонатів на виставці (ярмарку).
Експонат [англ. exhibit] - товар чи послуга, що демонструється на виставці.
Експонент [англ. exhibitor] - учасник виставки.
Забудовник [англ. booth assembly subcontractor] - підрядник, який здійснює роботи з монтажу та демонтажу стендів на виставці (ярмарку).
Забудовник генеральний [англ. general booth assembly contractor] - забудовник, який здійснює роботи з монтажу та демонтажу основної частини експозиції.
Збір реєстраційний [англ. registration fee] - обов'язкова плата за участь у виставці; може включати вартість додаткових послуг (охорона, рекламна підтримка тощо).
Картка реєстраційна [англ. registration card] - бланк, що містить повну інформацію про відвідувача виставки.
Каталог виставки [англ. exhibition catalogue] - систематизований перелік учасників, що містить коротку інформацію про них, план виставки тощо.
Конгрес-центр [англ. convention center] - підприємство, основна діяльність якого пов'язана з організацією та проведенням конгресів, симпозіумів, конференцій тощо, за умов наявності необхідних площ та відповідної інфраструктури.
Монтаж [англ. installation, installing, assembly, assembling] - збирання виставкового стенду до початку роботи виставки (ярмарку).
Обладнання виставкове [англ. exhibition equipment] - виставкові конструкції, меблі та інше оснащення для забезпечення діяльності експонентів.
Організатор виставки [англ. exhibition organizer] - підприємство, яке відповідно до свого статуту займається організацією виставок (ярмарків), бере на себе всі зобов'язання щодо організації та проведення виставок та несе відповідальність перед учасниками та відвідувачами.
Підрядник [англ. contractor, subcontractor] - підприємство, яке на основі договору купівлі-продажу чи підряду з організатором, розпорядником або учасником виставки постачає необхідні товари, виконує роботи чи надає послуги, пов'язані з організацією та проведенням виставки.
Площа виставкова відкрита [англ. outdoor (open-air) exhibition space] - виставкова площа на відкритих майданчиках.
Площа виставкова демонстраційна [англ. special exhibition space, special show area] - площа виставки, що використовується для проведення особливих показів, конкурсів, семінарів тощо і не належить до території стендів певних експонентів.
Площа виставкова загальна (виставкова площа брутто) [англ. gross (total) exhibition space (area)] - загальна площа усіх виставкових павільйонів та відкритих майданчиків, де розміщено виставку.
Площа виставкова закрита [англ. indoor (covered) exhibition space] - виставкова площа у виставкових павільйонах.
Площа виставкова необладнана [англ. raw exhibition space] - вільна виставкова площа, яка надається учаснику для самостійної забудови.
Площа виставкова обладнана [англ. equipped exhibition space] - виставкова площа, яка включає виставкові конструкції та виставкове обладнання.
Площа виставкова чиста (виставкова площа нетто) [англ. net exhibition space (area)] - загальна площа усіх виставкових стендів, не включаючи площу проходів між ними.
Подіум [англ. display stand, display box, display platform)] - підвищення стенду, що є основою для експонатів.
Презентація [англ. presentation] - відкрита або закрита короткочасна демонстрація одним або кількома підприємствами своїх товарів (робіт, послуг), інформації про себе, події ділового або суспільного характеру тощо.
Розпорядник виставки [англ. exhibition management contractor] - підприємство, якому організатор (організатори) виставки доручає проведення всього комплексу заходів з підготовки та проведення виставки, включаючи укладання договорів з учасниками виставки.
Спонсор виставки [англ. exhibition sponsor] - підприємство, яке в обмін на рекламні послуги надає організаторові (розпорядникові) виставки кошти на покриття витрат з організації та проведення виставки (у вигляді грошових коштів, товарів чи послуг).
Спонсор виставки інформаційний [англ. media sponsor] - засіб масової інформації або інформаційна агенція, що в обмін на рекламні послуги надає організаторові (розпорядникові) виставки послуги з висвітлення виставки у засобах масової інформації.
Стенд виставковий [англ. booth, stand] - частина території виставкового павільйону чи відкритого майданчику, що орендована учасником виставки на підставі договору з організатором (розпорядником) виставки або призначена організатором (розпорядником) виставки для розміщення свого персоналу та сервісних організацій.
Стенд колективний [англ. joint booth (stand)] - виставковий стенд, який представляє одночасно експонати двох і більше експонентів.
Стенд кутовий [англ. corner booth (stand)] - виставковий стенд, який має підходи з двох боків.
Стенд лінійний [англ. standard (straight-line, inline) booth (stand)] - виставковий стенд, який має підхід лише з одного боку.
Стенд наскрізний [англ. walk-through booth (stand)] - виставковий стенд, який має прохід з двох паралельних сторін.
Стендист [англ. booth (stand) assistant, attendant] - співробітник учасника виставки або найманий спеціаліст, який працює на стенді під час виставки.
Стенд-острів [англ. island booth (stand)] - виставковий стенд, який має підходи з чотирьох боків.
Стенд-півострів [англ. peninsula booth (stand)] - виставковий стенд, який має підходи з трьох боків.
Суборганізатор виставки [англ. exhibition suborganizer] - підприємство, яке на основі договору про співробітництво з організатором виставки бере на себе зобов'язання організатора виставки щодо частини експозиції виставки.
Учасник виставки [англ. exhibitor, participant] - підприємство, яке уклало з організатором або розпорядником виставки договір на участь у виставці.
Учасник виставки за представленням [англ. represented exhibitor, subexhibitor] - учасник виставки, який не бере у ній участі безпосередньо, а представлений іншим учасником.
Учасник виставки заочний [англ. correspondent exhibitor] - учасник виставки, який не бере у ній участі безпосередньо, а розміщує інформацію про фірму в каталозі виставки або на стенді заочної участі.
Учасник виставки прямий [англ. direct exhibitor] - учасник виставки, який бере у ній участь безпосередньо, тобто демонструє експонати силами своїх штатних або тимчасових співробітників.
Фірма виставкова [англ. exhibition company] - підприємство, яке відповідно до свого статуту регулярно виступає як організатор, суборганізатор, розпорядник виставок або як їх агент чи генеральний підрядник.
Фриз [англ. booth (stand) frieze] - декоративна смуга або крупний рекламний напис, що обрамляє стенд.
Центр виставковий [англ. exhibition center] - підприємство, основна діяльність якого пов'язана з організацією та проведенням виставок (ярмарків) та наданням послуг у сфері організації виставок (ярмарків), за умов наявності виставкових площ та відповідної інфраструктури.
Ярмарок [англ. fair] - виставковий захід, спрямований на роздрібну чи гуртову торгівлю безпосередньо під час його проведення.